Ga direct naar:  • Bezoek en deelname geschied geheel op eigen risico.
  • Het Oranjecomité aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het zoekraken van kleding, voor ongevallen en/of schade aan eigendommen.
  • Bezoekers gaan akkoord met het gebruik van hun beeltenis voor promotionele doelen (in druk, op foto, film en video) in relatie tot de Koningsdag in Wijk bij Duurstede, zonder daar geldelijke vergoeding voor te eisen.
  • De organisatie heeft het recht het evenement geheel of gedeeltelijk, voor aanvang, of tijdens de duur ervan, af te gelasten als dit nodig is om de veiligheid van mens en goed te waarborgen.
  • Ook calamiteiten elders en/of overmacht zouden tot afgelasting kunnen leiden. In alle gevallen kan het Oranjecomité geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden. Er zal geen terugbetaling plaatsvinden van het betaalde inschrijfgeld.
  • Tijdens de festiviteiten gelden de normale grondwettelijke omgangsregels. De politie zal bij overtreding verbaliserend optreden.
Snelkoppelingen

blank.gif