Ga direct naar:Algemene voorwaarden

  • Alle deelnemers doen mee op eigen risico.
  • De Wijkse Singelloop aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het zoekraken van kleding, voor ongevallen en/of schade aan eigendommen.
  • Deelnemers gaan akkoord met het gebruik van hun beeltenis voor promotionele doelen (in druk, op foto, film en video) in relatie tot de Wijkse Singelloop, zonder daar geldelijke vergoeding voor te eisen.
  • Om veiligheidsredenen kunnen sporters die gebruik maken van een hulpmiddel (zoals bijvoorbeeld een rolstoel) niet aan de Wijkse Singelloop deelnemen.
  • Eenmaal gekochte startnummers worden niet teruggenomen en zijn ook niet overdraagbaar. Persoonsgegevens worden opgenomen in een Lopersbestand. Als u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dit vóór 25 april schriftelijk kenbaar maken bij de organisatie.
  • De organisatie heeft het recht het evenement geheel of gedeeltelijk, voor of tijdens de loop af te gelasten als dit nodig is om de veiligheid van mens en goed te waarborgen.
  • Ook calamiteiten elders en/of overmacht zouden tot afgelasting kunnen leiden. In alle gevallen kan de Wijkse Singelloop geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden. Er zal geen terugbetaling plaatsvinden van het betaalde inschrijfgeld.
  • De organisatie heeft het recht deelnemers uit de loop te halen, wanneer dit naar haar mening noodzakelijk is voor een goed verloop van het programma.
Snelkoppelingen

blank.gif