Ga direct naar:Regels Kindervrijmarkt


Wanneer

De kindervrijmarkt is alleen toegestaan op Koningsdag,  27 april van 06:00 uur tot 17:00 uur en is ALLEEN bestemd voor kinderen t/m 14 jaar. Buiten deze tijden is het verboden om te beginnen of door te gaan met de opbouw of verkoop.

Waar
De kindervrijmarkt is alleen toegestaan op de plekken die zijn aangegeven op de overzichtstekening. Aanbieders van koopwaar op andere plekken zullen worden weggestuurd. Stal de koopwaar beslist niet voor de ingang van een winkel. Particulieren mogen geen alcoholische dranken of etenswaren op of aan de openbare weg te koop aanbieden of gratis verstrekken. Het is niet toegestaan spullen aan touwtjes etc. door middel van spijker of punaises aan de bomen te bevestigen.

Afval en restanten
Het is niet toegestaan om na afloop van de kindervrijmarkt uw waren achter te laten. Deze moeten, ofwel worden meegenomen, of worden gedeponeerd in de daarvoor speciaal geplaatste container. Deze container is op het Muntplein neergezet. Hierop zal streng worden toegezien. Bij eventuele overtreding van deze regel wordt uw naam doorgegeven aan de politie.
Verkeer - Het centrum van Wijk bij Duurstede is van 01:00 uur tot 22:00 uur voor alle verkeer afgesloten, m.u.v. Veldpoortstraat en de Markt. Deze zijn tot 02:00 uur (28 april) afgesloten.

Parkeren
De parkeerplaatsen ter plaatse van de weekmarkt (Markt) zijn niet als parkeerterrein beschikbaar. Indien toch voertuigen worden aangetroffen, worden deze conform de wegsleepregeling verwijderd. Het aantal parkeerplaatsen in Wijk bij Duurstede is heel beperkt. U wordt geadviseerd zoveel mogelijk op andere wijze naar het centrum te komen. Op Koningsdag is het parkeren op de beschikbare plaatsen in het centrum gratis. De regels inzake parkeerverboden en blauwe zones in de omliggende woonwijken zijn normaal geldig en zullen worden gehandhaafd.

Organisatie/EHBO/Toiletten
De organisatie van het Oranjecomité is gehuisvest op de Markt, alwaar ook de EHBO post is. In het centrum zullen ook toiletvoorzieningen worden geplaatst.
Algemeen - aanwijzingen van de organisatie en/of de politie dienen te worden opgevolgd.

Parkeerbeleid


Komt u noodgedwongen met de auto?
Parkeren in Wijk bij Duurstede is gratis maar er gelden aanvullende maatregelen voor dit evenement. Zo is het Walplantsoen niet bereikbaar tussen 10.00 en 14.00 uur. Parkeren op de Haven kan vanaf 14.30 uur, na de Singelloop.

Download de pdf voor kaart!

Snelkoppelingen

blank.gif